१८५७ च्या स्वातंत्र्यसमराच्या शताब्दीनिमित्त सावरकरांनी दिलेले भाषण
   

१८५७ च्या स्वातंत्र्यसमराच्या शताब्दीनिमित्त सावरकरांनी दिलेले भाषण

दिनांक : १२ मे १९५७
स्थान: रामलीला मैदान, दिल्ली.